Akademisk Ridkonst Halland

Academic art of Riding by Bent Branderup

I årtusende har människan varit beroende av hästar för sin överlevnad, både i vardagen och i krigen. Detta ledde till stora kunskaper om hur man tränar för att få en hållbar häst. Men när industrialiseringen gjorde sitt intåg så föll mycket av den kunskapen i glömska.

Bent Branderup har dammat av en del av den kunskapen och genom en väl genom tänkt utbildnings trappa så kan man ta sig ända upp till skolor ovan mark.

Allt arbete börjar på marken med övningar som hjälper hästen att bli mjuk följsam och framförallt man lär hästen att samla sig utan spänningar. Vilket är en förutsättning för att få en väl gymnastiserad häst. En häst som blir en god ridhäst i många år.

www.bentbranderuptrainer.com